11 đối tác

6 quốc gia 

Quan hệ đối tác của SAUNAC

SAUNAC quy tụ 11 đối tác đại học có sự am hiểu và kỹ năng khác nhau ở châu Âu và Việt Nam để cùng nhau đóng góp vào tổng thể các hoạt động:

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Turku, Phần Lan,

Trường ĐH Bách khoa Valencia, Tây Ban Nha

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Hamburg 

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Utrecht, Hà Lan 

Trường ĐH Manchester Metropolitan, Anh Quốc

Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế

Trường ĐH Hải Phòng

Trường ĐH Xây dựng - Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh