06

SAUNAC bao gồm một số nội dung hoạt động, mỗi nội dung được phối hợp thực hiện bởi 1 trường đại học ở Việt Nam và 1 trường Châu Âu. Các hoạt động sẽ được triển khai trong 3 năm và sẽ hoàn tất vào tháng 10 năm 2019.

01

Nội dung hoạt động 1: Chuẩn bị cho việc thực hiện mô đun “Các thành phố Việt Nam thông minh và bền vững (SSVC)”: Sau khi các đối tác tham gia dự án lựa chọn và tự đánh giá, mô-đun SSVC được đưa vào chương trình học của các đối tác Việt Nam (thay thế chương trình cũ hoặc đưa vào như 1 khóa học bổ sung). Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg từ Đức, Châu Âu và VNU-HUS của Việt Nam chịu trách nhiệm về gói nội dung này.

02

03

04

05

07

08

09

10

Nội dung hoạt động 2: Xây dựng mô-đun SSVC: Việc xây dựng mô-đun SSVC được thực hiện bởi các đối tác châu Âu. Mô-đun này bao gồm các phương pháp và hoạt động thực hành sư phạm với các nội dung chính liên quan đến các chủ đề của SSVC. Gói công việc này cũng bao gồm việc phát triển đào tạo cho giảng viên, điều chỉnh nội dung và phương pháp sư phạm châu Âu vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam. Nội dung hoạt động 2 có mối quan hệ chặt chẽ với việc thí điểm mô-đun SSVC trong nội dung hoạt động 5. Gói công việc này được thực hiện bởi Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht từ Hà Lan, Châu Âu và Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung hoạt động 3: Tạo ra các mạng lưới khu vực về tính bền vững:  Mạng lưới bao gồm các thành phố, các công ty tư nhân, các cơ quan công quyền ở khu vực, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác. Các mạng lưới trong các gói công việc có quy mô địa phương / khu vực và quốc gia / quốc tế (ít nhất là giữa các trường đại học). Phụ trách nội dung công việc này là Đại học Manchester Metropolitan của Anh quốc, châu Âu và Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. HCM của Việt Nam.

Nội dung hoạt động 4: Diễn đàn e-learning cho SSVC: Tạo lập và cập nhật diễn dàn e-learning cho mô-đun SSVC. Đại học Khoa học Utrecht từ Hà Lan, Châu Âu và Đại học Hải Phòng đảm trách gói công việc này.

Nội dung hoạt động 5: Thực hiện thí điểm mô-đun SSVC ở các trường đại học Việt Nam: Các thí điểm sẽ diễn ra tại mỗi trường đại học đối tác ở Việt Nam từ mùa thu năm 2017 đến mùa thu năm 2018. Có một cách sáng tạo để đánh giá sinh viên bằng mô hình FINCODA ba chiều của châu Âu: sáng tạo, tư duy phản biện và một tập hợp được gọi là Quản lý sáng tạo bao gồm sáng kiến, làm việc theo nhóm và mạng lưới kết nối. Gói công việc 5 có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động đào tạo giảng viên ở gói công việc số 2. Chịu trách nhiệm về gói công việc này là Đại học Bách khoa Valencia của Tây Ban Nha, châu Âu và Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. HCM.

Nội dung hoạt động 6: Đảm bảo chất lượng:  Các hoạt động giám sát chất lượng sẽ đánh giá sự phối hợp và thống nhất của các công việc ở các gói công việc chính và phụ của dự án theo kế hoạch hoạt động do điều phối viên dự án quy định. Tiến độ sẽ được theo dõi thường xuyên và phiên bản báo cáo tiến độ sẽ được phát hành 3 lần/năm. Những công cụ chuẩn về giám sát chất lượng được xây dựng trong các dự án ERASMUS + trước đây sẽ được sử dụng và chúng cũng phục vụ cho các mục đích kiểm soát các công việc hành chính phức tạp. Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg từ Đức, châu Âu và Đại học Đà Nẵng của Việt Nam sẽ thực hiện gói công việc này.

Nội dung hoạt động 7: Đánh giá: Việc đánh giá mô-đun SSVC bao gồm những kinh nghiệm từ các thí điểm, đánh giá sinh viên với mô hình FINCODA, đánh giá của giáo viên và các đối tác bên ngoài. Thủ tục đánh giá cũng liên quan đến khả năng thích ứng với các trường đại học Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Đại học Khoa học Ứng dụng Turku, Phần Lan và Đại học Xây dựng Hà Nội phụ trách gói công việc này.

Nội dung hoạt động 8: Phổ biến thông tin: Một kế hoạch truyền bá cụ thể và chi tiết sẽ được hình thành ngay từ đầu và tập trung cho: xây dựng trang web của dự án, bản tin dự án (phát hành 6 tháng/lần), chương trình đào tạo giảng viên và các tài liệu hướng dẫn, các bài báo hội nghị và hội thảo, các quảng bá đến các bên liên quan, các hội nghị liên quan đến chủ đề đang có (như EHEF, LINQ, INTED và ICER), hội nghị về các thành phố thông minh bền vững ở Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2017 (gồm lễ khai mạc dự án và hội nghị lần cuối vào mùa thu 2019). Tất cả các tài liệu bao gồm video của hội thảo sẽ được cung cấp cho công chúng thông qua trang web của dự án SAUNAC. Phụ trách điều hành gói công việc này là Đại học Manchester Metropolitan, Anh quốc và Đại học Khoa học Huế.

Nội dung hoạt động 9: Tiếp tục phát triển: Mục đích chính của việc khai thác là đảm bảo tính bền vững bằng cách tạo thuận lợi cho các thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam. Để đảm bảo kết quả trực tiếp cụ thể và tích cực từ dự án này, một số loại hình hợp tác mới giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam có thể sẽ được ký kết trong quá trình kết thúc dự án. Đại học Bách khoa Valencia, Tây Ban Nha và Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm về gói công việc này.

Nội dung hoạt động 10: Công tác quản lý: SAUNAC được điều phối bởi Đại học Khoa học Ứng dụng Turku (TUAS). Mỗi trường đại học đối tác sẽ có một điều phối viên. Một mô hình kép trong điều hành từng gói công việc sẽ được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả các gói công việc trừ việc quản lý đều có một đối tác Châu Âu và một đối tác Việt Nam cũng tham gia thực hiện.

Work Packages

P1250490
P1250490
press to zoom
P1250617
P1250617
press to zoom
P1250647
P1250647
press to zoom