chịu trách nhiệm chung về điều phối dự án SAUNAC. Cô cũng sẽ phối hợp với khóa học dự án ở mô-đun SSVC với trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg từ Đức.

Người đánh giá
Quản lý hành chính
Quản lý dự án

đền từ trường Đại học Khoa học Ứng dụng Turku. Cô chịu trách nhiệm quản lý về hành chính toàn bộ dự án.

là một chuyên gia phát triển giáo dục đại học. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị dự án SAUNAC. Trong quá trình thực hiện, Harry sẽ cùng với bà Hương và bà Anh Thư, chịu trách nhiệm tổ chức các quá trình đánh giá dự án 

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Henna Knuutila
Essi Hillgren
Harri Lappalainen
SAUNAC được quản lý và điều phối bởi trường Đại học Khoa học Ứng dụng Turku, Phần Lan

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us online:
  • Tumblr - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2017 SAUNAC.eu