Please reload

Follow Us

April 30, 2019

Trong bản tin này:


- Tham quan học tập tại Châu Âu
- Cẩm nang đào tạo
- Các thí điểm về khóa học và sự tham gia các bên liên quan
- Hội nghị lần thứ 8 Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương

April 30, 2019

The Spring 2019 Newsletter is now available to view by clicking on the image below.

In this edition:
- Implementation Visits to Europe
- the SAUNAC Training manual
- Course pilots and stakeholder engagement
- 8th Meeting of the International Network of Women Engineers a...

April 26, 2019

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án SAUNAC cũng sẽ tổ chức buổi hội thảo nhằm tăng cường liên kết các bên hữu quan với các trường đại học. 6 trường đại học đối tác ở Việt Nam đã và đang hợp tác để thúc đẩy phương pháp giảng dạy đổi mới trong bố...

April 26, 2019

SAUNAC project is holding a workshop aimed at strengthening stakeholder links with universities in HCMC on 6 May 2019. The 6 Vietnamese universities working together to drive forward new and innovative teaching in the context of Sustainable Cities invite businesses and...

April 11, 2019

Cẩm nang đào tạo SAUNAC được biên soạn để hỗ trợ cho việc dạy và học ở Việt Nam. Cẩm nang bao gồm một số nguyên tắc cốt lõi của phương pháp “Tư duy thiết kế” và “Tư duy kinh doanh”. Bên cạnh đó, Cẩm nang đào tạo còn hướng dẫn về những phương pháp giảng dạy cải tiến đượ...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

September 24, 2019

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive
Please reload

Follow us online:
  • Tumblr - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2017 SAUNAC.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.