Please reload

Follow Us

May 28, 2019

Henna Knuutila and Harri Lappalainen, Turku University of Applied Sciences Turku, Finland

Abstract — Vietnam has taken steps to reform its education sector but the shortage of skilled labor is still a major factor in slowing economic growth. Solving this problem would r...

May 8, 2019

The event was attended by over 100 international and Vietnamese delegates in Hanoi on 8 May and was covered in the Vietnamese Press here

April 30, 2019

Trong bản tin này:


- Tham quan học tập tại Châu Âu
- Cẩm nang đào tạo
- Các thí điểm về khóa học và sự tham gia các bên liên quan
- Hội nghị lần thứ 8 Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương

April 30, 2019

The Spring 2019 Newsletter is now available to view by clicking on the image below.

In this edition:
- Implementation Visits to Europe
- the SAUNAC Training manual
- Course pilots and stakeholder engagement
- 8th Meeting of the International Network of Women Engineers a...

April 26, 2019

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án SAUNAC cũng sẽ tổ chức buổi hội thảo nhằm tăng cường liên kết các bên hữu quan với các trường đại học. 6 trường đại học đối tác ở Việt Nam đã và đang hợp tác để thúc đẩy phương pháp giảng dạy đổi mới trong bố...

April 26, 2019

SAUNAC project is holding a workshop aimed at strengthening stakeholder links with universities in HCMC on 6 May 2019. The 6 Vietnamese universities working together to drive forward new and innovative teaching in the context of Sustainable Cities invite businesses and...

April 11, 2019

Cẩm nang đào tạo SAUNAC được biên soạn để hỗ trợ cho việc dạy và học ở Việt Nam. Cẩm nang bao gồm một số nguyên tắc cốt lõi của phương pháp “Tư duy thiết kế” và “Tư duy kinh doanh”. Bên cạnh đó, Cẩm nang đào tạo còn hướng dẫn về những phương pháp giảng dạy cải tiến đượ...

March 18, 2019

Hãy tham gia với chúng tôi để hiểu thêm về cách các tổ chức giáo dục đại học và các bên liên quan hợp tác với nhau trong việc xây dựng thành phố thông minh và bền vững ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi rất hân hạnh được mời bạn tham gia vào các cuộc thảo luận để phát...

March 5, 2019

The SAUNAC partnership is proud to be hosting its Final Event in Hanoi on 8 May 2019 (AGENDA IS AVAILABLE HERE). Please join us to hear how Higher Education Institutions and our stakeholders are working together to develop Smart Sustainable Cities in Vietnam. We invite...

December 20, 2018

SAUNAC has been presented at the 8th meeting of the Asia & Pacific nations network. Assoc.Prof. Nguyen Thi Ha – VNU-HUS presented “Urban Sustainable Development: Challenges and Solutions” in APNN 2018 in the section dedicated to “Natural Disaster Risk Management and Cl...