Please reload

Follow Us

November 18, 2016

Hội thảo khởi động dự án SAUNAC diễn ra ở Đà Nẵng từ ngày 15-17/11/2016. Các đại biểu từ các trường đại học đối tác đều có mặt trong buổi khởi động dự án. Theo sau buổi sáng giới thiệu thành phần tham dự, tất cả các đối tác được nghe một báo cáo tóm lược chương trình E...

November 15, 2016

Pictures from the Erasmus+ SAUNAC project kick off meeting in Danang 13-15th November 2016.

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

September 24, 2019

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive