Đẩy nhanh việc thiết kế, phát triển và tiếp thu các giải pháp khả thi cho các thành phố bền vững bằng cách tăng cường sự hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và châu Âu với các chính quyền khu vực như các chính quyền đô thị; đồng thời phổ biến những cách tiếp cận thành công kết hợp với một cuộc thi sinh viên về thành phố bền vững quốc tế và một cuộc thi khởi động cho sinh viên.

 

Xây dựng một khóa học chung về các thành phố bền vững liên quan đến các trường đại học và các chính quyền khu vực tham gia dự án; phổ biến các chương trình học mở nhằm  tạo ra một hình mẫu cho các khu vực khác, đồng thời tạo ảnh hưởng rộng rãi đến việc hình thành các thành phố bền vững ở các khu vực có liên quan.

 

Nghiên cứu, trao đổi và thử nghiệm các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất, bao gồm các phương pháp học tập kết hợp, học từ xa, tổ chức lớp học phi truyền thồng (học sinh xem video, đọc tài liệu và nghiên cứu nội dung học tập trước. Thời gian ở lớp dành để tương tác với giáo viên, làm bài tập ứng dụng, thảo luận nhóm, thí nghiệm và hỏi đáp) và các phương pháp về công nghệ thông tin và truyền thông giáo dục. Những phương pháp này được thực hiện trong khóa học chung về các thành phố bền vững (15 tín chỉ).


Giúp các trường đại học Việt Nam tìm ra cách tiếp cận đổi mới về sư phạm, tương tự như những gì đã được phát triển ở các trường đại học châu Âu. Điều này sẽ đạt được thông qua ba mục tiêu cụ thể:

  • Giới thiệu các hướng dẫn thực hành về dạy và học tích cực trong giáo dục đại học ở Việt Nam. Nội dung này bao gồm việc thử nghiệm và điều chỉnh các thực hành của châu Âu và đưa chúng vào các cấu trúc (các chiến lược và chương trình giảng dạy) của các trường đại học Việt Nam.

​​

  • Đóng góp mạnh mẽ vào việc phổ biến thông tin đáng tin cậy về khả năng thích ứng của các phương pháp sư phạm đã được thử nghiệm tại các trường đại học Việt Nam trong các mạng lưới đại học ở Việt Nam bằng cách phối hợp các hội thảo tập huấn cho giảng viên và các khóa học mùa hè cho sinh viên (được cấp kinh phí trên toàn quốc).

  • Nâng cao kiến ​​thức giữa các trường đại học châu Âu về tiềm năng của người Việt Nam, và rộng hơn nữa là về lĩnh vực giáo dục đại học ở khu vực Đông Nam Á.

01

02

03

04

SAUNAC có 4 mục tiêu cơ bản

Sự cần thiết của dự án SAUNAC

Mặc dù trên thực tế Việt Nam là một trong những nước đang phát triển năng động nhất trong hai thập kỷ qua, khả năng đầu tư cho bảo vệ môi trường và tính bền vững của Việt Nam vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt là ở các khu vực thành thị. Bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế đáng kể, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng. Việt Nam hiện có khoảng 770 thành phố và thị xã với 35% tổng số dân sống ở thành thị so với 25% vào năm 1996; và dự kiến ​​sẽ tăng lên 45% vào năm 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự tăng trưởng nhanh chóng này đang tạo ra những áp lực đáng kể và các tác động tiêu cực đến môi trường, cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh các nhu cầu về xã hội – đô thị, chúng tôi sẽ tạo lập một cách tiếp cận tổng thể để xây dựng được các thành phố bền vững.

 

Năm 2012, Chính phủ Việt Nam chính thức phê duyệt Chiến lược tăng trưởng xanh Quốc gia (VNGGS) giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. VNGGS tập trung cho 3 nhiệm vụ chiến lược:

 

1. Giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

 

2. Xanh hóa ngành sản xuất dựa trên:

  • Thực hiện chiến lược công nghiệp sạch thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tổng thể của ngành;      

  • Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ và thiết bị xanh;     

  • Đầu tư vào vốn tự nhiên;     

  • Ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm

 

3. Cổ động lối sống xanh, trong đó lối sống truyền thống được kết hợp với các phương tiện tạo ra chất lượng và các tiêu chuẩn sống mang tính truyền thống, bao gồm cả việc tạo ra các việc làm xanh.

 

SAUNAC sẽ giúp các đối tác Việt Nam tham gia đóng góp hiệu quả cho những nhiệm vụ trên đây.

P1250588
P1250588
press to zoom
P1250657
P1250657
press to zoom
P1250313
P1250313
press to zoom

1996

25%

2020

45%

2016

35%

Total population in Vietnam living in urban areas