bản tin của Liên minh bền vững mạng lưới đô thị ở các thành phố châu Á (SAUNAC)

BẢN TIN NÀY GỒM CÓ:

- Các bài thuyết trình chủ đạo

- Các tóm tắt hội thảo

- Khu đô thị sinh thái (Eco-Park)

- Những hoạt động tiếp theo

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square