Chào mừng bạn đến với bản tin thứ ba của Liên minh bền vững mạng lưới đô thị các thành phố Châu Á (SAUNAC)

January 24, 2018

TRONG BẢN TIN KỲ NÀY

- Các phiên hội thảo xây dựng học phần

- Các mạng lưới khu vực

- Các quan hệ đối tác hàng đầu

- Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

 

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts
Recent Posts

September 24, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow us online:
  • Tumblr - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2017 SAUNAC.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.