HỘI THẢO QUỐC TẾ: Vai trò của các tổ chức giáo dục đại học và các bên liên quan trong phát triển thành phố thông minh và bền vững

March 18, 2019

Hãy tham gia với chúng tôi để hiểu thêm về cách các tổ chức giáo dục đại học và các bên liên quan hợp tác với nhau trong việc xây dựng thành phố thông minh và bền vững ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi rất hân hạnh được mời bạn tham gia vào các cuộc thảo luận để phát triển hoạt động của các bên trong tương lai. 

 

Đăng ký trước ngày 25/04/2019 

 

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts
Recent Posts

September 24, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow us online:
  • Tumblr - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2017 SAUNAC.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.