HỘI THẢO QUỐC TẾ: Vai trò của các tổ chức giáo dục đại học và các bên liên quan trong phát triển th

Hãy tham gia với chúng tôi để hiểu thêm về cách các tổ chức giáo dục đại học và các bên liên quan hợp tác với nhau trong việc xây dựng thành phố thông minh và bền vững ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi rất hân hạnh được mời bạn tham gia vào các cuộc thảo luận để phát triển hoạt động của các bên trong tương lai.

Đăng ký trước ngày 25/04/2019

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square