Cẩm nang đào tạo SAUNAC hiện đã có

April 11, 2019

Cẩm nang đào tạo SAUNAC được biên soạn để hỗ trợ cho việc dạy và học ở Việt Nam. Cẩm nang bao gồm một số nguyên tắc cốt lõi của phương pháp “Tư duy thiết kế” và “Tư duy kinh doanh”. Bên cạnh đó, Cẩm nang đào tạo còn hướng dẫn về những phương pháp giảng dạy cải tiến được sử dụng trong mỗi khóa học “Thành phố Việt Nam thông minh và bền vững” có trong dự án SAUNAC.

 

Các khóa học được trình bày theo thứ tự và bao gồm: giới thiệu về khóa học, lời khuyên từ những giáo viên có kinh nghiệm, case study và phương pháp giảng dạy chính. Người dùng không cần thiết phải thực hiện toàn bộ hướng dẫn trong mỗi khóa học, vì mục đích của Cẩm nang SAUNAC nhằm hỗ trợ giáo viên và người học cũng như thúc đẩy cải tiến sư phạm tại Việt Nam.

 

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts
Recent Posts

September 24, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow us online:
  • Tumblr - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2017 SAUNAC.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.