Tham dự hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án SAUNAC cũng sẽ tổ chức buổi hội thảo nhằm tăng cường liên kết các bên hữu quan với các trường đại học. 6 trường đại học đối tác ở Việt Nam đã và đang hợp tác để thúc đẩy phương pháp giảng dạy đổi mới trong bối cảnh xây dựng thành phố bền vững. Vì vậy chúng tôi thân mời các doanh nghiệp và tổ chức cùng tham dự hội thảo để lắng nghe cách chúng tôi làm việc với các bên hữu quan cũng như tham gia chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các hoạt động trong tương lai. Vui lòng đăng ký tham gia buổi hội thảo tại đây

Please Register Here

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square