“HỘI THẢO VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÓM CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ ÁN THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG TẠI V

Ngày 06/05/2019, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội thảo về sự phát triển nhóm các bên liên quan trong dự án thành phố thông minh và bền vững tại Việt Nam” tại văn phòng 2 - Bộ TN và MT.

Hội thảo đã có hơn 60 đại biểu tham dự gồm: nhà khoa học, nhà nghiên cứu (40), nhà quản lý đến từ các cơ quan quản lý nhà nước (14) như Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM, Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Đại diện văn phòng Bộ giáo dục phía Nam, Đảng ủy khối cơ sở Bộ TNMT, Sở KHCN Bình Dương, Sở Xây dựng Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, đại diện các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa Học Huế, Đại Học Hải Phòng, Đại Học Bình Dương, Đại Học Thủ Dầu Một (27) và sinh viên (13); báo Sài Gòn Giải Phóng; Đại diện Công ty, doanh nghiệp (10) như Công ty TNHH TM XDSX Hoàng Hà, Công ty Citenco, FPT, BimPro VN, Hiệp hội doanh nghiệp bền vững… và các đại biểu quốc tế đến từ Trường Đại học ở Phần Lan (3), Hà Lan (1), và Anh Quốc (1).

DOWNLOAD

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square