Hội thảo khởi động dự án SAUNAC ở ĐÀ NẴNG từ ngày 15-17 tháng 11 năm 2016

November 18, 2016

Hội thảo khởi động dự án SAUNAC diễn ra ở Đà Nẵng từ ngày 15-17/11/2016. Các đại biểu từ các trường đại học đối tác đều có mặt trong buổi khởi động dự án. Theo sau buổi sáng giới thiệu thành phần tham dự, tất cả các đối tác được nghe một báo cáo tóm lược chương trình Erasmus + về việc xây dựng năng lực trong lĩnh vực hỗ trợ tài chính cho giáo dục đại học nhằm giúp các trường đại học ở Việt Nam đạt được chương trình hiện đại hóa.

 

Một tổng quan chung về các hoạt động thực hiện cùng với vai trò và trách nhiệm của tất cả các đối tác cũng đã được trình bày để đảm bảo rằng các vấn đề liên quan đến điều kiện hoạt động và các yêu cầu của Ủy ban châu Âu đã được xem xét.

 

Tiếp theo, những người phụ trách các gói công việc đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về hoạt động mà mỗi người sẽ điều hành, cùng với kê hoạch về thời gian và sự tham gia của các đối tác SAUNAC. Những người phụ trách mỗi gói công việc ở châu Âu và Việt Nam đã cùng nhau bàn bạc để xác định kế hoạch chi tiết thực hiện từng gói công việc và trình bày kế hoạch của họ cho các đối ác dự án

 

 

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts
Recent Posts

September 24, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow us online:
  • Tumblr - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2017 SAUNAC.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.