Follow us online:
  • Tumblr - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

© 2017 SAUNAC.eu

October 22, 2019

The final report of Networking Activities carried out during SAUNAC project is now available to download. 

September 24, 2019

The final official SAUNAC newsletter is now available in English and Vietnamese. In this edition we highlight the final stages of our work, including the introduction of our courses into Vietnamese universities and the final international event held in Hanoi. 

Download the newsletter by clicking on the image. 

September 24, 2019

Registrations are open for the final official SAUNAC event which will be held in Hue and hosted by Hue University of Sciences. Delegates will hear about SAUNAC progress, the plans in Hue for future modernisation and also be an opportunity to help the SAUNAC partnership take it work forward into the future. Click the image above to register. 

September 23, 2019

During the programme of implementation, a number of academic papers and journals have been written by individuals participating in SAUNAC (document will open with the link). 

Enhancing cooperation between HEIs and Companies in South East Asia to accelerate sustainable business opportunities, Martijn Rietbergen, & Erlijn Eweg, TUAS, 2019.

Designing a programme for Sustainability in Vietnam: Smart
Sustainable Vietnamese Citie...

July 18, 2019

Universitat Politècnica de València (UPV) has presented SAUNAC at a number of events.

Ana Mª Gonzálvez-Pons (El Armelar, Valencia, Sapin)Dr. Javier Orozco-Messana(Universidad Politecnicade Valencia, Spain) presented Developing a sustainability curriculum for the built environment in Vietnam at the Materials Symposium organized by Granta at Cambridge University in June 2019.

SAUNAC was also presented at the Engineering Susta...

June 14, 2019

Student projects with businesses and public authority stakeholders are a central part of the SAUNAC activity, driving new teaching methods and collaborations between participating universities and their stakeholders. All SAUNAC universities in Vietnam are now introducing student projects into their degree delivery. The standard of work put into these projects by students has been extremely high and a number of these were prese...

May 28, 2019

Ngày 06/05/2019, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội thảo về sự phát triển nhóm các bên liên quan trong dự án thành phố thông minh và bền vững tại Việt Nam” tại văn phòng 2 - Bộ TN và MT.

Hội thảo đã có hơn 60 đại biểu tham dự gồm: nhà khoa học, nhà nghiên cứu (40), nhà quản lý đến từ các cơ quan quản lý nhà nước (14) như Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM, Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HC...

April 30, 2019

Trong bản tin này:


- Tham quan học tập tại Châu Âu
- Cẩm nang đào tạo
- Các thí điểm về khóa học và sự tham gia các bên liên quan
- Hội nghị lần thứ 8 Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương

April 26, 2019

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án SAUNAC cũng sẽ tổ chức buổi hội thảo nhằm tăng cường liên kết các bên hữu quan với các trường đại học. 6 trường đại học đối tác ở Việt Nam đã và đang hợp tác để thúc đẩy phương pháp giảng dạy đổi mới trong bối cảnh xây dựng thành phố bền vững. Vì vậy chúng tôi thân mời các doanh nghiệp và tổ chức cùng tham dự hội thảo để lắng nghe cách chúng tôi làm việc với các bên...

April 11, 2019

Cẩm nang đào tạo SAUNAC được biên soạn để hỗ trợ cho việc dạy và học ở Việt Nam. Cẩm nang bao gồm một số nguyên tắc cốt lõi của phương pháp “Tư duy thiết kế” và “Tư duy kinh doanh”. Bên cạnh đó, Cẩm nang đào tạo còn hướng dẫn về những phương pháp giảng dạy cải tiến được sử dụng trong mỗi khóa học “Thành phố Việt Nam thông minh và bền vững” có trong dự án SAUNAC.

Các khóa học được trình bày theo thứ tự và bao gồm: giới thiệu về...

Please reload

Recent Posts

September 24, 2019

Please reload

Please reload