Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities 

Dự án Liên minh bền vững mạng lưới đô thị ở các thành phố châu Á

Liên minh bền vững mạng lưới đô thị ở các thành phố châu Á (SAUNAC) là dự án được tài trợ bởi chương trình ERASMUS+ của Liên minh châu Âu với sự tham gia hợp tác của 5 trường đại học châu Âu và 6 trường đại học Việt Nam. Các hoạt động của dự án nhắm đến việc xây dựng năng lực cho các trường đại học của Việt Nam và các bên liên quan nhằm trao cho họ công cụ tạo ra sự chuyển dịch ở Việt Nam thông qua một số hoạt động đào tạo các chuyên gia và sinh viên để xây dựng được các giải pháp căn cơ cho các thành phố thông minh và bền vững.

Mối quan hệ hợp tác mới giữa các trường đại học, các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng của Nhà nước sẽ tạo ra các cơ hội hữu ích cho sinh viên đại học học tập thông qua việc xây dựng các giải pháp cho các thách thức về môi trường ở các thành phố. Về lâu dài, các thành viên tham gia sẽ thành lập các liên minh bền vững, không chỉ giữa các trường đại học Việt Nam mà còn giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong khu vực, quốc gia lẫn quốc tế.

SAUNAC sẽ mang lại lợi ích cho các nhóm đối tượng như sau:

Các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thông qua các mối liên kết mới giữa các trường đại học và ngành công nghiệp, năng lực được nâng cao cũng như các công cụ được chuyển giao nhằm hiện đại hóa giáo dục và mang đến một sự đổi mới cho Việt Nam.

Sinh viên cũng sẽ được tham gia thông qua việc lớp học thí điểm và các hoạt động của dự án. Sinh viên sẽ tham gia các điều tra và đánh giá sau các lớp giảng dạy thí điểm.

Các doanh nghiệp tham gia dự án SAUNAC sẽ có được cơ hội làm quen với các lý thuyết và ý tưởng mới do các cơ sở giáo dục đại học xây dựng nên. Quan trọng hơn hết, các doanh nghiệp sẽ phát hiện để tuyển chọn được những sinh viên tiềm năng từ các hoạt động hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, đơn vị khác.

Các cơ sở giáo dục đại học châu Âu có quan tâm đến sự hợp tác với các trường đại học ở Đông Nam Á. Những cơ sở này sẽ được hưởng lợi thêm từ dự án SAUNAC trong các hợp tác trong tương lai về giáo dục, trao đổi sinh viên, đội ngũ cán bộ, các nghiên cứu chung và các hoạt động phát triển khác.

Các công ty châu Âu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam. Khi các hoạt động của dự án được triển khai, ngày càng có nhiều công ty lớn nhỏ của châu Âu, đặc biệt là các công ty có quy mô vừa sẽ hưởng lợi từ một đội ngũ nhân viên Việt Nam có chất lượng và đáng tin cậy được đào tạo theo cách tiếp cận Châu Âu để làm việc và phát triển kinh doanh của họ tại thị trường Việt Nam.

                             Recent